læger ved operationsbordet

Lægeklager

Har du nogensinde følt dig dårligt behandlet? Altså sådan i virkeligheden. Ikke kun sådan noget med, at der er blevet talt lidt brutalt eller vagt til dig. Nej, det jeg tænker på, er, om du har oplevet dårlig behandling. Fx fra en læge. Han – eller hun – har måske overset vigtige faktorer i dit sygdomsforløb – og du har lidt under unødvendige bivirkninger. Er der nogen som helst mulighed for, at du kan klage over lægen? Ja, det er der.

Patientklagenævnet

Du kan indgive klage til Patientklagenævnet med din advokat. Det vil dog tage tid, inden din klage over læge vil blive behandlet. Grunden til det er, at der er kommet mange flere klager ind til Patienterstatningen, end der er personale til at håndtere. Derfor vil der være ventetid. Det stigende antal klager betyder i korthed, at kvaliteten af den eller de behandlinger, vi får på et hospital, hos en fysioterapeut eller en anden form for behandler, generelt er faldet i de sidste år. Dette er en trist – og negativ udvikling. Og det er en udvikling, som skal vendes – hurtigst muligt – lige med det samme!

Det handler om økonomi

Vores samfund har nemlig ikke råd til at huse mange patienter på hospitalerne. Selvom der er blevet bygget superhospitaler i nogle regioner, så er det de små sygehuse og plejesteder, der skal styrkes. Superhospitalerne er gode. Ok. Det er der, alle de kloge hoveder – lægerne og forskerne – mødes og udveksler viden. Men de små sygehuse er dér, hvor folk føler sig hjemme. Det er der, familielægen hører til. Og det er der, vi skal sætte ind.

Ingen gider at høre på professor dit eller dat, når det handler om at barn, der er faldet og måske har brækket ryggen. Her handler det om, at personalet på det lille sygehus er kvalificeret til at tage sig af barnet. Har de udstyret, de har brug for? Er der mulighed for at give den nødvendige medicin? Eller skal medicin og udstyr bestilles og sendes med eksprespost / ekspresfly?

Mange krav om patienterstatning

Vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vores sundhedssektor udvikler sig i de kommende år. Vi har været igennem svære kriser. Og det er slet ikke sikkert, at vi er kommet igennem alt, hvad der har med Covid-19 at gøre. Der kan komme mange nye krav om patienterstatning, som følge af forkert diagnosticering eller fejlbehandling, der er sket, fordi, alle havde fokus på Covid-19.

Heldigvis er vi i Danmark tålmodige mennesker (de fleste af os.) Men på et eller andet tidspunkt vil det blive for trættende for os, at høre om patientklager som følge af forkerte diagnoser omkring Covid. De forekommer stadig væk. Og ja, vi ved alle, at Covid stadig findes iblandt os. Vi har så valgt ikke at tænke på det længere. Vi har valgt at smide maskerne bort.

Vi har muligvis også skudt os selv i foden. Er der nogen, der siger, at jeg har ret til at skrive til patientklagenævnet for at få erstatning, hvis jeg fx bliver invalideret af en ny form af Covid? Ingen ved, hvad der kan komme af nye virus. Og ingen kan tillade sig at opgive sit ansvar.