low-angle photography of man in the middle of buidligns

Udvikling af et godt team

Det går helt fint med virksomheden. Der kommer hele tiden nye bestillinger. Og det betyder nye udfordringer. Både for dig og for dit team. Det fungerer heldigvis godt – dit team. Du synes da også at kunne mærke, at den investering, du har lavet i teamudvikling, er ved at give afkast. Det var jo også meningen. Det var ikke for sjov, at du fik en konsulent ud for at hjælpe dig med det. Det var da ikke rart at måtte optage endnu et lån.

En god investering

Men i dag er du faktisk glad for, at du gjorde det. Lånet er snart betalt ud. Heldigvis. Renterne stiger og stiger. Nogle vil sikkert sige, at du kastede dig ud i en risikabel situation, da du lånte pengene. Banken forstod da heller ikke helt meningen med lånet. De var ikke interesserede i at høre om teamudvikling som en indgang til en bedre og stærkere virksomhed. De var interesserede i at lave forretning. Så lånet blev godkendt ret hurtigt. Du kunne komme i gang.

Hvad er et godt team?

Du kan da også huske de tanker, som du gjorde dig om gode teams. Hvad er et godt team? Det var det store spørgsmål, som du forsøgte selv at svare på. Du fik da også skrevet en del gode svar ned. Dit ark blev fyldt med ord og små sætninger som: ”Gensidig respekt og forståelse for hinanden”. ”God omgangstone”. ”Nul angst for at tilkendegive, at noget ikke er blevet forstået”. ”Villighed til at overtage opgaven, hvis en kollega ikke kan løfte den”. Og ja, mange flere gode svar, som alle er helt gyldige.

Da konsulenten så kom, og I talte om dine tanker om hvad et godt team er, så kunne du godt høre, at han dels var enig med dig, men at han havde meget mere mel, som skulle ind i brødet. Han forklarede dig om personligheder og analysen af dem. Der vil være brug for dominante personligheder i et godt team. Der er også brug for personligheder, der måske er stille og generte, men som arbejder meget effektivt. Der er også brug for humor. Og der er brug for konfliktløsninger. Der vil altid opstå konflikter, når det handler om udvikling af teams.

Mange trin over klassisk teambuilding

I havde flere meget lange, men gode samtaler, inden du skrev under på kontrakten med konsulenten. Det var en svær beslutning at tage helt alene. I dag ved du dog, at du aldrig længere vil skulle tage sådan en beslutning alene mere. Du har fået udviklet et super team. Det er langt forbi, hvad man ellers kan opnå med de i øvrigt udmærkede events med for eksempel sjov teambuilding som her.

Du har kendskab til en dygtig konsulent, der kunne forklare dig helt præcist, hvad et godt team er. Det er nemlig det team, der består af medlemmer, der ikke tænker på deres individuelle karriere og ambitioner, men derimod på firmaets bedste – og som ikke er bange for at sige deres mening. De er heller ikke blege for at bruge den tid, det tager, på at finde den rigtige løsning – både hvis der er misforståelser eller konflikter imellem dem, og når de står overfor en barriere, der synes uoverkommelig. Og det team, det har du i dag.