22/06/2024

Skelforretning?

For mange år siden købte min far en grund langt ude på landet. Jeg tror egentlig, han købte den, fordi han havde en plan om at bygge et lille hus på den. Han mente at kunne forudse, at området, som grunden ligger på, ville blive inkluderet i en fremtidig byplan. Det var derfor en slags investering for ham. En grund, som ikke er inkluderet i en byplan, er billigere, end hvis området allerede er udstykket.

Træer på grunden

Han plantede nogle træer på grunden, og som årene gik, fik han også sat et hegn op omkring grunden. Og ganske rigtigt: På et tidspunkt blev området inkluderet i kommunens planer for udvidelse af beboelsesområder. Der var interesse for området, og han fik da også tilbud om at sælge sin grund. Det gjorde han bare ikke. Jeg ved ikke, om det måske hang sammen med, at han faktisk godt kunne lide at tage ud til grunden og passe de frugttræer, han havde plantet. Ejere af grunde rundt om hans grund fik solgt deres – og nye ejere kom til området.

Da han afgik ved døden, arvede jeg og mine søskende grunden. Ingen af os var faktisk særligt interesserede i den. Så vi besluttede at prøve at sælge den. Men for at kunne gøre det skulle vi have en topografisk tegning over grunden. Vi fik derfor en landinspektør til at måle op og lave tegningen. Det viste sig, at en af naboerne ligesom havde annekteret et stykke af vores grund.

Skelforretning nødvendig

Landinspektøren forklarede os, at vi burde finde os en god advokat, som vil kunne hjælpe os i en eventuel skelforretning. Naboen, som havde annekteret noget af vores grund, har jo brugt det stykke jord til at bygge på. Han forklarede os også, at hvis der skal laves en skelforretning imellem os og naboen, så vil han ikke kunne deltage i forretningen, fordi han vil blive anset for at have sin interesse på vores side.

Vi tænkte lidt over sagerne. Holdt ’søskende-råd’ om, hvad vi skulle gøre. Vores nabo har faktisk taget et stykke land, som tilhører os. Vi har ikke været opmærksomme på det, og nu står vi så med en grund, der er mindre, end vi troede.

Fat i en advokat i Horsens

Vi besluttede os for at kontakte en god advokat i Horsens, som min bror kender. Han ved noget om ejendomsret og har tidligere haft sager, der handlede om fastsættelse af skel mellem ejendomme.

Min bror kontaktede advokaten, som hurtigt forstod, hvad hele sagen drejede sig om. Han rådede os til, at vi skulle føre en skelforretning. Advokaten skrev derfor til naboen og bad om et møde med ham og hans advokat. Naboen var sådan set indforstået med, at vi skulle have fastlagt, hvor skellet i virkeligheden var. Så skelforretningen blev sat i gang. Vi fandt en landinspektør, der ikke har nogen interesse i den ene eller den anden grund. Det var en lidt langsom proces. Mest fordi der var store diskussioner om jordens værdi. Sådan er det jo ofte, når det handler om land. Hvad koster det. Hvad vil den, der bruger den anden ejers land eventuelt betale. Vi fik dog ændret på skellet, og i dag er alle tilfredse. Grunden blev i øvrigt solgt sidste år.