Mål på vinduer

Demokrati er naturligvis en god ting, men man må nu en gang imellem erkende, at demokrati også kan være pokkers besværligt. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det i et stykke tid i forbindelse med arbejdet i vores skolebestyrelse her i byen, men nu er den sag, der har delt vandene i bestyrelsen, langt om længe bragt på plads, og vi fik sat det sidste punktum på et møde i aftes, hvor det trods alt lykkedes at træffe de afgørende beslutninger i enstemmighed.

Den sag, vi har diskuteret på efterhånden en endeløs lang række af møder, handler om byggeriet af en ny fløj til skolen, som er blevet nødvendiggjort af en ganske stor tilflytning af børnefamilier til vores by. Det har ret naturligt været kommunen, der har været bestemmende om det meste i forbindelse med byggeriet, men byrådet har valgt at overlade det til skolebestyrelsen at bestemme nogle detaljer, som især har betydning for den nye skolefløjs udseende.

En af de detaljer, vi i skolebestyrelsen har haft indflydelse på, er hvilken type vinduer og mål, der skal monteres i nybyggeriet. Det har dog fra kommunens side været et krav, at vinduerne ikke må have rammer af træ, for man ønsker så lille behov for vedligeholdelse som muligt, så vinduerne skulle enten have rammer af plastik eller af aluminium.

Vores økonomiske ramme er i øvrigt så tilpas fleksibel, at vi ikke behøver tænke så meget på priser på vinduer, når bare de opfylder nogle sikkerhedsmæssige krav, så skoleeleverne ikke har mulighed for at falde ud af dem fra 1. sal, og det endte heldigvis med, at vi besluttede os for vinduer uden sprosser af nogen art, for det giver bedre lys i klasseværelserne.

Det samme krav om at undgå træ gjaldt skolefløjens yderdøre, som man altså heller ikke vil have for meget vedligeholdelse på i form af maling og så videre. Også yderdørene blev genstand for en del diskussion i skolebestyrelsen, for et par stykker gik fra en start ind for, at de skulle være i glas uden rammer, som man ser det i mange forretninger. Nogle af os protesterede ud fra en betragtning om, at en så stor glasplade ville være alt for udsat, og så vil det blive hundedyrt at udskifte den, hvis den af en eller anden grund bliver smadret.

Den diskussion endte med, at yderdørene godt nok får meget glas, men delt op i fire felter af tværgående aluminiumsprofiler, så et uheld ikke vil koste en formue at rette op på.

I skolebestyrelsen har vi også haft ganske stor indflydelse på en del af den indvendige indretning af skolefløjen, ikke mindst hvad angår valget af farver. På det punkt har vi nu været ret enige, blandt andet om, at vi skal satse på ret stærke og glade farver. For eksempel har vi besluttet, at de indvendige døre skal lakeres i forskellige farver, så de seks ny klasseværelser kan navngives efter farven på døren. Vi fandt i øvrigt meget billige vinduer her: http://www.jna.dk/dk/vinduer-og-doere-103/

Byggeriet er allerede i fuld gang, og vi er vist alle spændte på at se det færdige resultat.