Solgt eller gratis?

Godt foredrag om stress

Gennem flere år har jeg haft et virkeligt godt samarbejde med min kollega, Preben, som med sit gode humør og vilje til at hjælpe andre har været en særdeles god kollega. Men på et tidspunkt var det, som om han ændrede karakter og blev mere irritabel og kritisk indstillet overfor både mig og de øvrige kolleger.

Vi andre talte sammen om det, og vi blev enige om at henvende os til vores direktør, fordi vi ikke var et sekund i tvivl om, at Preben var meget stresset og helt sikkert trængte til en eller anden form for professionel stress hjælp.

Heldigvis var direktøren meget lydhør, og han var enig med os i, at der var al mulig grund til at tage fat om problemet, inden det eventuelt udviklede sig til en regulær sygdom hos Preben, som absolut er en skattet medarbejder i virksomheden.

Direktøren fortalte også, at han i en erhvervsklub, som han er medlem af, for ikke så længe siden havde overværet et stress foredrag, som havde fået ham til at indse, at det er langt billigere for en virksomhed at forebygge stress hos medarbejderne end at skulle til at kurere den sygdom, som stress faktisk er.

Og nu kan Prebens situation så sætte gang i, at vi gør noget aktivt ved problemet, sagde direktøren og nævnte, at han kendte til flere virksomheder i vores branche, som har en egentlig stresscoach tilknyttet til at tage sig af den slags problemer blandt medarbejderne. Så nu får Preben hjælp hos en psykolog, og han har fået det bedre.