Mødelokale med mennesker

Godt kursus i gode lokaler

Det er altså bare ikke alle mennesker, der er lige diplomatiske i deres opførsel, når de henvender sig til et andet menneske med et eller andet problem eller ønske. Det er vel naturligt nok, at vi er forskellige i vores tilgang til omgangsformer, men jeg blev nu alligevel overrasket over en episode på min arbejdsplads i dag.

Lækre lokaler

Mit arbejde består i at drive nogle næsten nye og ganske lækre mødelokaler i København, og min primære opgave er at sørge for den bedst tænkelige service overfor vores kunder, som stort set alle er firmaer, der lejer sig ind hos os for at gennemføre et kursus af en eller anden art.I dag havde vi lejet et af vores store kursuslokaler ud til et firma, som havde hyret en ekstern konsulent som kursusholder. Der var tale om en højtuddannet dame, som jeg på forhånd havde været i kontakt med og bedt hende sende mig en mail med de ønsker, hun måtte have til diverse udstyr i kursuslokalet.

Men kort før kurset skulle begynde, kom hun farende ind på mit kontor og spurgte med skinger stemme, hvordan i hede hule h…… jeg forestillede mig, at hun skulle gennemføre et kursus i præsentationsteknik uden at have en ganske almindelig flipover til rådighed?

Har jeg overset noget?

Jeg skyndte mig at tjekke, om jeg havde overset noget i hendes mail med ønsker til udstyr, men det havde jeg åbenbart ikke, så jeg forsøgte at berolige den hidsige dame ved at fortælle hende, at hun jo ikke havde bedt om en flipover til kurset. Hendes reaktion var bare en vred bemærkning om, at hun da opfattede en flipover som almindeligt standardudstyr i et kursuslokale.

Jeg skyndte mig at hente en flipover i vores lagerrum, men jeg kunne ikke dy mig for at fortælle den sure dame, at de fleste kursusholdere i vore dage bruger computer med PowerPoint i stedet for en gammeldags flipover, hvilket hun helt undlod at kommentere.

Det gik – trods alt

Hun gik i gang med sit kursus, men hun var i hvert fald ikke i det bedste humør, så jeg kunne ikke lade være med at spekulere på, hvor god hun egentlig ville være til at lære sine kursister noget som helst. Det er da i hvert fald godt, tænkte jeg, at det ikke handlede om et kursus i forhandlingsteknik, for hendes diplomatiske evner vil jeg da mene kunne ligge på et meget lille sted.

Det hører heldigvis ikke til min dagligdag at blive mødt med så sure opstød, som tilfældet var i dag. Langt de fleste af de mennesker, jeg har med at gøre i mit arbejde, er imødekommende og omgængelige, og jeg får heldigvis masser af taknemmelige bemærkninger om, at kunderne har følt sig godt behandlet og har oplevet, at vi har givet en førsteklasses service.

Det er da også sådan, at langt de fleste af de kurser, der foregår i vores lokaler, forløber helt efter planen, for vi lægger stor vægt på, at alt det nødvendige udstyr skal være parat til både kursister og kursusholder, inden kurset går i gang.