Policer på bilforsikringer

I mange policer på en bilforsikring er der angivet et maksimum for det antal kilometer, den pågældende bil må køre pr. år. Ofte er der tale om en grænse på 20.000 km for almindelige, privatejede personbiler, men har man et større kørselsbehov, kan man naturligvis vælge en højere grænse. Til gengæld vil det så være til en forhøjet forsikringspræmie.

I nogle policer betinger forsikringsselskabet sig ret til at komme på besøg og aflæse bilens kilometertæller for at kontrollere, at forsikringstageren ikke overskrider det angivne maksimum for hans kørsel. Hvor mange forsikringsselskaber, der rent faktisk praktiserer den slags stikprøver, ved jeg ikke, men i hvert fald i min egen police har selskabet forbeholdt sig den ret.

Men min genbo har faktisk været ude for sådan en kontrol. En dag i sidste måned kom en venlig repræsentant fra hans forsikringsselskab sent på eftermiddagen og ringede på døren. Hans ærinde var, at han gerne ville aflæse min genbos bils kilometertæller, for – som han fortalte – da din titel er salgsrepræsentant kunne man måske formode, at dit kørselsbehov overstiger de 20.000 kilometer pr. år, som du selv har angivet som maksimum.

Min genbo har imidlertid rent mel i posen, fordi hans udfarende salgsarbejde foregår i en varevogn, ejet af hans firma, og altså ikke i hans privatbil, som han primært bruger til kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Hans bil var på det tidspunkt præcis tre år gammel, og kilometertælleren viste godt 43.000 kilometer, så han var langt fra at komme i fedtefadet.