Møbelopbevaring

Vi har en gaffeltruck, I kan bruge, hvis der er noget tungt imellem, sagde indehaveren af det lagerhotel, som havde bedt mit malerfirma om at udføre en meget stor opgave. Samtlige vægge i de enkelte bokse i lagerhotellet trængte til at blive frisket op med ny maling, men det er i sig selv noget af en besværlig opgave, fordi langt de fleste af virksomhedens 184 bokse var lejet ud til kunder, som brugte dem til opmagasinering af vidt forskellige ting.

I samråd med indehaveren havde vi besluttet, at de mange regulære flader i boksene og på boksenes ydersider skulle sprøjtemales. Det tager langt mindre tid på den måde, og indehaverens krav til finish på malerarbejdet var trods alt så beskedne, at det ville være helt tilstrækkeligt med en gang sprøjtemaling. Og boksene skal jo under alle omstændigheder tømmes for indhold, hvad enten vi sprøjter eller bruger rulle og pensel.

Det var en god opgave at få for mit malerfirma, for det er bare rigtigt mange kvadratmeter, der skal males, men til gengæld er det ret nemt at gå til, for det er stort set kun dørhåndtag og låseblik, der skal afdækkes, før man sprøjter malingen på.

Vi fandt hurtigt ud af, at de bokse, der var lejet ud til firmaer, var de nemmeste at få tømt for indhold, for der var i de fleste tilfælde tale om forskellige varer i papkasser, som vi nemt kunne køre ud med gaffeltrucken.

Og de mest besværlige var de bokse, som private brugte til møbelopbevaring.