Container eller big bag

Sig mig en gang, ville det ikke være nemmere med en almindelig container, spurgte jeg i går den murermester, der er i gang med en gennemgribende renovering og ombygning af vores nabos hus.

Mit spørgsmål var affødt af, at han og en af hans folk tømte nogle murbrokker fra store spande ned i en big bag, de havde stillet udenfor huset. Jo, såmænd svarede murermesteren, som jeg har kendt i flere år, men det er faktisk hundedyrt at leje sådan en container, og så er der det ved det, at jeg har en aftale med en entreprenør, der mangler murbrokker til noget opfyldning, han er i gang med.

Når vi samler murbrokkerne i en big bag, kan jeg selv løfte den op på ladet af min lille lastbil ved hjælp af bilens kran og køre den ud til det sted, hvor brokkerne skal bruges til opfyldning. Det er faktisk ikke så få penge, jeg sparer på den måde, for containerleje er en temmelig dyr fornøjelse, forklarede han.

Jeg undrede mig lidt over, at sådan en big bag kan holde til den store vægt, men jeg kom så i tanker om, at de granitskærver, jeg har liggende i vores indkørsel, i sin tid også blev leveret i den slags store sække, og da der er mindre luft mellem de små skærver end mellem de langt større murbrokker, må man vel gå ud fra, at en big bag med skærver vejer mere, så det må være en ganske anseelig vægt, den kan holde til.